O Panie pomóż mojemu przyjacielowi!

"Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego". Jakub 5:16;  Dzisiaj, podczas mojego czasu na refleksję, Pan dał mi odczuć, że nie może gwałcić wolnej woli człowieka dopóki...