Podczas gdy…, raduję się

"A oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia jego." Dz.Ap. 5:41 Piotr i inni apostołowie zostali uwięzieni przez Sanhedryn, który był rządzony przez Saduceuszy, którzy nie wierzyli w...