Krytyka Biblii kontra proroctwa

Niektórzy krytycy Chrześcijaństwa, włączając w to Dana Browna, twierdzą, że Jezus poślubił Marię Magdalenę. Powołują się na Ewangelię Filipa, gdzie rzekomo Jezus całował Marię w usta. Nowy Testament nigdzie nie nadmienia tego, ze Jezus był żonaty. W 1Kor.9:5 broni...