Przeszłość nie była pomyłką jeżeli czegoś się z niej nauczyłeś.