Twoje poglądy nie czynią z ciebie lepszego człowieka, twoje postępowanie to czyni.