Co ma wspólnego stos kamieni z przykazaniem?

V Moj.4:5 "Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał Pan, mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie." Mrk.12:30  "Przetoż będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, ze wszystkiej...