Korzyści tradycyjnych hymnów nad współczesnymi piosenkami

To są korzyści tradycyjnych hymnów nad współczesnymi piosenkami używanymi w kościele: Teksty są bogatsze w treść, poetyckość i doktrynę. Wiele z nich było pisanych przez duchowych gigantów i nowe pokolenia powinny zaznajamiać się z bogatą spuścizną. Współczesna...