Apostolskie i nicejskie wyznanie wiary

Uważam, że z kazalnic i w kościołach powinno się głosić dobrą nowinę opierającą się na apostolskim wyznaniu wiary: Wierzę... ... w Boga, Ojca wszechmogącego ... Stworzyciela nieba i ziemi ... I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego ... który się...