KOINONIA - Pierwszy Zbor w Gdyni

Wyznanie wiary


Wierzymy,

że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.


Wierzymy,

w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.


Wierzymy,

że Jezus Chrystus to jednorodzony Syn Boży, który:
– jest odwieczny
– został poczęty przez Ducha Świętego i narodził się z dziewicy Marii
– żył świętym i bezgrzesznym życiem
– poniósł śmierć na krzyżu za grzech świata
– zmartwychwstał w ciele i wstąpił do nieba
– powtórnie przyjdzie w chwale


Wierzymy,

w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.


Wierzymy,

w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.


Wierzymy,

w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.


Wierzymy,

w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.


Wierzymy,

w powszechne zmartwychwstanie, Sąd Ostateczny, życie wieczne oraz wieczne potępienie.

Ta strona internetowa używa Polityka prywatności i plików cookies aby dać ci jak najlepsze wrażenia. Zgadzam się, klikając przycisk "Zaakceptuj".