KOINONIA - Pierwszy Zbor w Gdyni

Chrzest za umarłych Kościół napędzany łaską cz.4 tylko Biblia, tylko Chrystus, tylko łaska, tylko wiara, tylko Bogu należy sie chwała!!! Napisano: Nie samym chlebem człowiek żyć będzie. Zapraszamy na nabożeństwa: w czwartek o godzinie 18:00 w niedzielę o godzinie 10:00

Drodzy,

Zachęcamy do odwiedzania zakładki “Kazania” – znajdziecie tam najnowsze kazania,
które jeszcze się nie pojawiły na stronie głównej w formie artykułu.

Slide Księga Kaznodziei Salomona 5,9 Kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci, a kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie. To również jest marnością. Slide 1 List Piotra 5,5 Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym; wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Slide Przypowieści 19,23 Bojaźń Pana prowadzi do życia i kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia. Slide Izajasza 43,2 Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Slide Psalm 4,9 Spokojnie się ułożę i zasnę, Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.
02 Sierpień 2020

Dlaczego jestem zdrowy?

||
0 Comment
|
Mówi się “najważniejsze aby zdrowie było”, życzymy sobie zdrowia, cieszymy się gdy nasze dzieci są zdrowe. Zdrowie postrzegamy jako coś co się należy, co jest normalne. Gdy dotyka nas choroba, modlimy się by Pan ją zabrał. Dlaczego? Czy zastanawiasz się...

W związku z decyzją o zmniejszeniu obostrzeń dotyczących zniesienia limitu osób przebywających w budynku kultu religijnego, nabożeństwa w naszym zborze będą odbywać się normalnie.

Jednocześnie informujemy, że niedzielne kazanie będzie transmitowane na żywo poprzez kanał YouTube każdej niedzieli.

Następne nabożeństwo będzie transmitowane dnia 09.08.2020 o godzinie 10:00.

30 Lipiec 2020

Chrzest za umarłych

Zapraszamy na wykład, który podczas spotkania czwartkowego wygłosił Pastor Krzysztof Wójcik Tytuł wykładu: “Chrzest za umarłych”. Jest to egzegeza fragmentu 1 Listu do Koryntian, rozdział 15, werset 29: “Cóż tedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych? Jeżeli umarli...

Ta strona internetowa używa Polityka prywatności i plików cookies aby dać ci jak najlepsze wrażenia. Zgadzam się, klikając przycisk "Zaakceptuj".