PIERWSZY ZBÓR W GDYNI

KOINONIA

Mt.24:14

DLACZEGO TEN KOŚCIÓŁ?!

Dlaczego protestantyzm?

 

JAKĄ PRACĘ KOŚCIÓŁ WYKONUJE?

 

Czy dzielenie się naszym świadectwem nawrócenia jest ewangelizacją?

KOINONIA | PIERWSZY ZBOR W GDYNI | KZGDYNIA.PL

Dlaczego protestantyzm?

Jesteśmy chrześcijanami opierającymi swoją wiarę na łasce i na Słowie Bożym. Mamy dostęp do tronu łaski tylko przez Jezusa Chrystusa. Nikt inny nie jest w stanie nam pomóc w tej drodze do wieczności, a wiemy o tym właśnie z lektury Pisma Świętego.
Podążamy za tradycją i praktyką wierzących w historii chrześcijaństwa, którzy opierali swoją nadzieję tylko na Piśmie Świętym. Pragniemy aby w naszym życiu wypełniały się „Sola scriptura” – Tylko Pismo, „Sola fide” – Tylko wiara, „Sola gratia” – Tylko łaska, „Solus Christus” – Tylko Chrystus, „Soli Deo gloria” – Tylko Bogu chwała – czyli hasła, które ukuli wierzący chcący odnowić chrześcijaństwo i powrócić do podstaw wiary, ale nie z powodu przynależności do danej denominacji, ale dlatego aby oddać chwałę Bogu, na którą w pełni zasługuje.

Kościół jest moją uczelnią, Niebo jest moim uniwersytetem, Jezus jest dyrektorem, Ojciec właścicielem, Duch Święty nauczycielem, Anioły to koledzy z klasy, Biblia podręcznikiem, Próby i pokuszenia to egzaminy, Ratowanie dusz to praca domowa, Modlitwa listą obecności, Korona życia końcowy stopień, Chwała i cześć to moje motto,

Wstąp do nas, są jeszcze miejsca!

Krzysztof Wójcik

pastor

Jakie pracę kościół wykonuje?

 

Kościół przede wszystkim powinien rozpowszechniać Dobrą Nowinę. Biblia głosi:

„Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem.”2 Tym. 4,2

Bóg obdarował swój lud różnymi talentami i powierzył zadania które powinni wykonywać. Każdy z nas jako wierzący człowiek, będący częścią kościoła powinien doążyć do tych celów.

„I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego.” Efezjan 4,11-12

„I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy… Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce.” 1 Kor. 12,6-8,11

Wierzący powinni się nawzajem budować i pocieszać.

„I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.” Hebr. 10,24-25

 

Czy dzielenie się naszym świadectwem nawrócenia jest ewangelizacją?

 

Czy obrona chrześcijańskiej wiary jest ewangelizacją? A może dobre uczynki tym w potrzebie lub uciskanym? To są dobre rzeczy, które służą i wspierają ewangelizację. Ale same w sobie nie są ewangelizacją. Nie mylmy ewangelii z owocem ewangelii.
Bóg uczy nas ewangelii przez swoje Słowo; sami tego nie potrafimy „rozgryźć”. Więc jest oczywiste, że musimy mówić i nauczać ewangelii:

  • prawdy kim jest Bóg,
  • dlaczego jesteśmy w takim bałaganie,
  • po co przyszedł Jezus i jak mamy zareagować na Niego.

Nie dziwi, że Paweł często określał swoją ewangelizacyjną pracę jako służbę nauczania. Chcemy ludzi przenieść z ciemności do światła. Jeżeli mamy taki cel to wiemy co mówić, a co odłożyć na bok. Ewangelizacja to nie transfer danych; musimy słuchać ludzi, słyszeć ich zastrzeżenia i modelować ich w łagodności, bo wiemy, że chodzi tu o dusze. Przecież wiemy co to znaczy naprawdę się nawrócić: prawdziwy chrześcijanin złożył całkowicie swoją wiarę w Jezusa, tak bardzo, że pokutował ze swojego niewiernego stylu życia i nieposłuszeństwa. Kiedy to zrozumiemy ochroni nas to przed fałszywymi nawróceniami. Kiedy przedstawiamy tylko kulturę chrześcijańską to asystujemy w samobójstwie kościoła. Niewierzący ma zrozumieć ewangelię, by stać się uczniem Jezusa zamiast „ciemnej” masy podążającej za dźwięcznymi hasłami i zapełniającymi budynki kościołów.

Najczęściej zadawane pytania

postaramy się odpowiedzieć, jeśli masz więcej to napisz lub zadzwoń. 

Co to jest zbór?

Zbór to inaczej wspólnota chrześcijan. Określenie takie można znaleźć w Piśmie Świętym różnych przekładów. W popularnym znaczeniu to Kościół w którym spotykają się takie osoby które chcą wciąż poznawać oraz chwalić Boga.

Co oznacza nazwa waszego zboru "KOINONIA"?

Słowo “KOINONIA ”  ma pochodzenie greckie i oznacza  „ komunię ”. Termin ten stał się bardzo powszechny wśród chrześcijan, używany w znaczeniu społeczności, dzielenia się, i wkładu z innymi i z Bogiem.

Wraz z tłumaczeniem Biblii hebrajskiej na grecki termin „KOINONIA” został wprowadzony do Nowego Testamentu, pojawiając się po raz pierwszy w Księdze Dziejów Apostolskich 2:42, wyjaśniając, w jaki sposób życie chrześcijańskie było wspólne dla wierzących w Jerozolimie.

Według Biblii istnieje kilka form „koinonii”, czyli komunii, które charakteryzują życie chrześcijańskie:

  • Przyjaźń Koinonia
  • Koinonia z Bogiem
  • Koinonia w Duchu
  • Koinonia z Chrystusem i jego dziełami
  • Koinonia z biednymi
  • Koinonia w wierze

Krótko mówiąc, dla chrześcijan koinonia jest tym, co łączy ludzi z Bogiem, Chrystusem i Jego miłością.

Czy mogę uczestniczyć w nabożeństwach?

Tak,

Serdecznie zapraszamy każdą chętną osobę. W nabożeństwach mogą brać udział również dzieci, dodatkowo podczas trwania kazania w roku szkolnym prowadzimy szkółkę niedzielną. Jest też salka w której mogą sluchać kazania starsze osoby oraz matki z dzieckiem. Adres znajdziesz w zakładce Kontakt

Czy obchodzimy święta?

Tak,

Obchodzimy święto Wielkanocne jak i święto Bożego Narodzenia. Są one dla nas pamiątką a przede wszystkim częścią naszego wyznania wiary.  

Ewolucja czy kreacjonizm? Co jest prawdą?

Odpowiemy na to pytanie tak: człowieka i małpę łączy wiele, a najpewniejsze jest to że jedno i drugie obróci się w proch.

Tylko wiara w Boga może pomóc tobie odnaleźć odpowiedź w Piśmie Świętym. Dla nas jest ono jedynym wyznacznikiem prawdy danej od Boga. Wierzymy że człowiek i cały wszechświat został stworzony przez Boga.

Nie jest naszą intencją aby ciebie do tego przekonywać, bo tylko wiara ma taką moc aby wierzyć w to co niewidzialne.

Musisz przyznać też że ewolucjonizm jest religią i trzeba mieć naprawdę dużą wiarę aby uwierzyć w poglądy pana Darwina.

Mam więcej pytań, do kogo mam się zgłosić?

Napisz do nas kożystając z poniższego formularza lub zadzwoń a postaramy się odpowiedzieć na pytania. Serdecznie zapraszamy na każde nabożeństwo na którym spotkasz ludzi którzy chętnie pomogą lub pokierują do starszych zboru. Dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt

Zadaj nam pytanie

 W CO WIERZYMY

Wyznanie wiary

0:00
0:00

Ta strona internetowa używa Polityka prywatności i plików cookies aby dać ci jak najlepsze wrażenia.