PIERWSZY ZBÓR W GDYNI

ewangelia

Rzy.1:16-17

wyznanie wiary

tylko Biblia, tylko Chrystus, tylko wiara, tylko łaska, tylko Bogu należy się chwała!

 

 • Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, stanowi jedyną normę wiary i życia.

 

 • Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, Ducha Świętego.
 • Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
 • Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
 • Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
 • Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
  • Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.
  • Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

    ZAPRASZAMY

  NAPISZ DO NAS

  0:00
  0:00

  Ta strona internetowa używa Polityka prywatności i plików cookies aby dać ci jak najlepsze wrażenia.