PIERWSZY ZBÓR W GDYNI

KOINONIA

07/08/2016
Dlaczego nie jestem Kalwinistą

Czym jest kalwinizm i dlaczego jego nauka powraca i rozszerza się? Czy te nauki są biblijne? Czy nie umniejszają dziełu i chwale Chrystusa? Czego nauczają kalwiniści? Czy sam Kalwin uznałby taką naukę? Czym jest suwerenna i uprzedzająca łaska? Dlaczego nie można nauczać, że jest się przeznaczonym do zbawienia lub potępienia? Czy można być zbawionym na zawsze już dziś? Czy Ci, którzy odpadli byli w ogóle zbawieni? Jak tłumaczą takie zjawisko kalwiniści? Czy ewangelizują czy czekają aż ”wybrani” sami przyjdą do kościoła? Jakie ryzyko i wypaczenie niesie za sobą takie nauczanie? Na co człowiek nie ma wpływu? W co należy wierzyć? Czy Bóg planuje zło, które ma nas spotkać? Czy jest to wciąż sprawiedliwe? Czy przynosi to nadal chwałę Bogu? Jakie są sprzeczności kalwinizmu? Jak rozumieć fragmenty które kalwiniści przytaczają na potwierdzenie własnych tez? Czy wszystko jest wytłumaczalne? Jaki jest Bóg w świetle kalwinizmu? Czy kalwinista może utracić zbawienie? Co z kalwinistą, który opuścił Kościół? Czy kalwiniści modlą się o niezbawionych? Który pogląd jest spójny? Czy ta nauka zgadza się z wolną wolą człowieka?

Wyszczególniamy i omawiamy 5 punktów Kalwinizmu.

00:00
00:00

2 komentarze

 1. Emanuela

  Nie jestem kalwinistką (obojętnie na jego odmianę) bo jest to system bazujący na bałamutnej retoryce, wykręcaniu wersetów i wyrywaniu ich z kontekstu całej Biblii (w tym ostatnim ustępuje chyba tylko świadkom Jehowy). Kalwinizm czerpie z filozofii greckiej, pogańskie go fatalizmu i gnozy. Historia Augustyna to rozjaśnia. Wyszedł z sekty manicheuszy i się na wrócił a po około 10 latach zaczął znowu te nauki przemycać ale już w chrześcijańskim ubranku. A Kalwin to kilkaset razy cytował Augustyna w sprawie zbawienia i przyznawał że się z nim zgadza. Smutne ze dla wielu nauki Kalwina, Augustyna ważniejsze są niż dokładne badanie Biblii. Ale fałszywe nauki są konieczne aby się okazało kto jest wierny.

  Odpowiedz
 2. Maciej

  To jeden z mitów dot kalwinizmu.
  Zły, okrutny Bóg skazuje dobrego człowieka, któremu odebrał możliwość nawrócenia na wieczne potępienie.

  Nie mogę uwierzyć w takiego Boga. Taki Bóg nie istnieje. Bóg tyranii. Bóg mordu. Bóg bez miłości. Bóg, który bawi się ludźmi jak zabawkami. Jak kukiełkami w przedszkolnym teatrzyku.

  Jest jeden problem w tym obrazie. Jeden główny problem. Poza zrozumieniem istoty i natury Stwórcy i Jego przywileju do czynienia ze stworzeniem, tego co Mu się podoba wg Jego woli, zapomina się o charakterze stworzenia.

  Bóg nikogo nie skazuje na piekło, ponieważ jak mówi ewangelia Jana:

  19 A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe.

  Jana 3,19

  Żaden człowiek, który idzie w kierunku wiecznej kaźni, nie idzie tam z powodu braku Bożej miłości w stosunku do niego, ale z powodu własnej grzeszności i wyboru ciemności, zamiast światła jakie jest w Jezusie Chrystusie.

  Znamy ten zarzut, że Bóg oferuje zbawienie jednym, jednocześnie ograniczając je innym.
  Stawiamy Boga w świetle złego wujka, który wręcz musi każdemu z nas ofiarować najcenniejszy dar. Dar zbawienia.

  W tym momencie na szali stawiamy Świętego Boga, a z drugiej strony buntownika żyjącego w grzechu i odrzucającego Boże dzieła o jakich czytamy w Liście do Rzymian rozdziale pierwszym. Bóg ujawnił się ludziom i ujawnia w dziełach Swoich rąk. Człowiek jednak odrzuca Go tłumacząc napotkane rzeczy, jako dzieło przypadku. Ewolucji. Wielkiego wybuchu.

  Przykre jest to, że rzesza ludzi mieniących się chrześcijanami stawia Boga pod ścianą żądając od Niego zbawienia każdego człowieka na ziemi. Nawet tych, którzy Go odrzucają.
  Gdy jednak Bóg postanawia zbawić dla własnej chwały ludzi, których wybrał przed założeniem Świata, i w tym gronie jesteśmy my sami, zamiast cieszyć się i dziękować Bogu, stajemy w obronie grzeszników, zarzucając Bogu brak miłości.

  Jaką Bóg musiał wykazać się miłością drogi czytelniku, że ty, który to czytasz i który żądasz od Boga zbawienia każdego człowieka, jednocześnie odbierasz Mu Jego suwerenność, decyzyjność zapominając, ile On zrobił dla Ciebie samego.

  Oczywiście, możemy przyjąć że brak Bożej łaski jest równoznaczne z pójściem tych ludzi na potępienie. O tym czytamy chociażby w książce Arthura Pinka Suwerenność Boga.

  Bez Bożej łaski nie można dostąpić zbawienia.
  Problem z punktu widzenia arminianina polega na tym, iż w jego zrozumieniu Boża łaska nie jest efektywna, tzn nie zbawia każdego. Zbawia jedynie tych, którzy zgodzą się ją przyjąć.
  W reformownanym rozumieniu, Boża łaska jest doskonała i zbawia każdego, kogo Bóg pragnie zbawić. Stąd jest to łaska efektywna, która odnosi skutek.
  Jezus w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale mówi:

  Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego Ojca.

  Ewangelia Jana 6,65

  Zatem nikt nie może przyjść do Boga, jeżeli to nie będzie zgodne z Bożym wyborem, Bożą elekcją.

  Ludzką rzeczą jest prowadzić z Bogiem spór. I o ile spór toczą ludzie żyjący w ciemności, o tyle przykry jest widok walki z Bogiem ludzi śpiewający dla Niego ogrom pieśni na Nabożeństwie w niedzielę, którzy odbierają Temu Bogu Jego własne prawo i przywileje.

  Ale jak jest napisane w Liście do Rzymian w 9 rozdziale, tym często pomijanym w zborach, z uwagi na swój jasny przekaz

  15 Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. 16 A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie. 17 Pismo bowiem mówi do faraona: Po to właśnie cię wzbudziłem, aby okazać na tobie swoją moc i żeby moje imię było głoszone po całej ziemi. 18 A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym. 19 Ale mi powiesz: Dlaczego więc jeszcze oskarża? Któż bowiem sprzeciwił się jego woli? 20 Człowieku! Kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem? Czy naczynie gliniane może powiedzieć do tego, kto je ulepił: Dlaczego mnie takim uczyniłeś?

  List do Rzymian 9,15-20

  https://www.reformowani1689.pl/2023/09/01/bog-skazuje-ludzi-na-pieklo/

  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zmartwychwstanie do życia wiecznego

Zmartwychwstanie to zwycięstwo, to nie jest koniec. To początek nowego stworzenia. Potęga zmartwychwstania – czym jest, z czego wynika, czego możemy przez to...

Dar prorokowania

Dar prorokowania, uznany w Biblii jako największy, to dar, który ma na celu budować Kościół. Widząc nadużycia możemy zadać sobie pytania czym jest proroctwo,...
Iz. 64 i 65 -Byśmy się przebudzili

Izajasza 64, 65 – Byśmy się przebudzili

Na podstawie rozdziałów 64 i 65 dostrzegamy jak bardzo Kościół potrzebuje Boga, jego obecności w swoim życiu. Jak ten sam Kościół zmienia się gdy nawiedza go...
Pokój ludziom, w których Bóg ma upodobanie

Pokój ludziom, w których Bóg ma upodobanie

Chrześcijanie postępujący zgodnie z wolą Bożą, chętnie są obdarowywani pokojem. Nie takim zwykłym spokojem, ale czymś co jest związane z Bożą łaską i...

Myśl dnia

Bóg nie jest ślepy na twoje łzy, nie jest głuchy na twoje modlitwy i nie milczy na twój ból.

Flp 3 i słowo “zdążam”

         Zauważyłem grę słów w Filipian 3, że nawet najlepsze polskie tłumaczenia tego nie przekazują. Kiedy Paweł mówi: „zdążam” do celu poznania Boga (3:12,...
10 przykazań cz.10 - Nie będziesz składał fałszywego świadectwa (IX)

10 przykazań cz.10 – Nie będziesz składał fałszywego świadectwa (IX)

Z każdego nieużytecznego słowa będziemy rozliczeni, z każdego słowa, które wywołało szkodę, ponieważ mamy innych budować a nie niszczyć. Dlaczego jest to...

Teologia Immanuela

Dlaczego Pan Bóg zapragnął i wciąż pragnie być z człowiekiem? W końcu historia zaczęła się od tego, że Bóg zechciał być z nami, a nie że zgrzeszyliśmy…...

Wiersz napisany przez pewnego żydowskiego chłopca w Getcie w 1941 roku

Od jutra będę smutny, od jutra. Dzisiaj jednak będę szczęśliwy: do czego służy smutek, do czego? Dlatego, że wieje nieprzychylny wiatr? Dlaczego mam się...

KOINONIA | PIERWSZY ZBOR W GDYNI | KZGDYNIA.PL

Czy chrześcijanie powinni dawać dziesięcinę?

Chociaż dziesięcina nie jest nakazana, w Nowym Testamencie nie ma też wezwania do gromadzenia dóbr ani do samolubnego życia. Wierzącym nakazuje się wspierać...

List do Kolosan cz.6 – Już ale jeszcze nie – Uległość

Zagadnienia poruszone w rozważaniu nad kolejnym rozdziałem: - uśmiercanie własnego ja, rozwiązłość, bluźnierstwo, kłamstwo - łagodność, cierpliwość, miłość,...

Zapraszamy

DO NASZEGO ZBORU

Share This
0:00
0:00

Ta strona internetowa używa Polityka prywatności i plików cookies aby dać ci jak najlepsze wrażenia.