Myśl dnia

Wróg będzie ograniczał twój czas modlitwy ponieważ wie, że twoja modlitwa ograniczy jego starania.