Młody, stary Dawid

"Byłem młody i zestarzałem się, A nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, Ani potomków jego żebrzących chleba" Ps.37:25 Pomyślałem o tym psalmie nie w kontekście chrześcijańskim, ale żydowskim. W chrześcijańskim kontekście interpretujemy, że Bóg nas nie...