Świadectwo odnowienia życia duchowego

Świadectwo Brata Rafała o tym, jak Bóg odnawia życie duchowe człowieka. [ap_hap id="1" player_type="classic" use_playlist_selector="0" active_playlist="249" active_item="0" default_volume="0.5" auto_play="0" auto_load="0" random_play="0" looping_on="1"...