Poglądy na temat nakrywania głów

Jest kilka poglądów na temat nakrywania głów, ale w łonie ewangelikalizmu trzy lub cztery: Tekst 1Kor.11 nie ma zastosowania dzisiaj. Paweł mówi o jakiejś tradycji, która obowiązywała wtedy a nie dzisiaj. Nakryciem głowy są włosy. Zastosowaniem są tu długie włosy....