Pamiętaj o tym codziennie…

Nie ufaj sobie bardziej niż Bogu: „Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony” (Łk. 14, 11). Nie zamieniaj emocji w urazy: “Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! Ani nie dawajcie...